Mazury - Absolutnie wszystko o Mazurach. Noclegi, czarter, Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, Mazury, Mazury, naszego serwisu. e-Mazury.com.pl
Przewodnik, Sztynort, Mazury, Przewodnik, Sztynort, Mazury, Przewodnik, Sztynort, Mazury, Przewodnik, Sztynort, Mazury, Przewodnik, Sztynort, Mazury,
  
  
  
  
  
   
REKLAMA

PRZEWODNIK - PAŁAC NAKOMIADY

Pałac Nakomiady

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

 

Pałac w Nakomiadach wybudowany został na szczycie wzniesienia górującego nad wsią, na miejscu średniowiecznej warowni "Fliehburg" otoczonej murem, podwójnie podpiwniczonej, posiadającej podziemne przejście, przez które można było opuścić zamek i mury. Fliehburg powstał w latach 1392 - 1396.

W roku 1653, Elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm dobra Nakomiady - (niem. Eichmedien) nadał dyplomacie brandenburskiemu Janowi von Hoverbeck za zasługi w uniezależnianiu miast pruskich od Korony Polskiej. W latach 1664 - 1680 nowi właściciele posiadłości wznieśli pierwszy pałac o architekturze barokowej. Ostateczny kształt nadał mu architekt Józef Piola w 1705 roku. W 1789 roku pałac oraz dobra nabył Friedrich Redecker, przybyły do Prus urzędnik. Rodzina von Redecker zamieszkiwała pałac do stycznia 1945.

Od 1998 roku pałac wraz z  folwarkiem przechodzi remont, który ma przywrócić mu dawny blask. 

Nakomiady położone są na Mazurach, w niewielkiej odległości od szlaku Wielkich Jezior. Najłatwiej dotrzeć do nich drogą z Mrągowa, Kętrzyna lub Rynu. 

Dystans z:
    - Mrągowa       17 km
    -
Kętrzyna        10 km
    - Rynu              10 km
    -
Mikołajek      29 km
    - Olsztyna        70 km
    - Warszawy   250 km
    - Gdańska      180 km

 W najbliższym sąsiedztwie usytuowane są:
    -
Gierłoż - Kwatera Hitlera "Wilczy Szaniec"     18 km
    -
Święta Lipka - barokowy klasztor                      24 km
    - Wilamowo - lotnisko "Wilczego Szańca"          7 km
    - Wajsznory - dwór (jazda konna)                         6 km
    -
Owczarnia - Muzeum Wsi Mazurskiej                4 km  

 

OKOLICA

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

 

Pałac wraz folwarkiem usytuowany jest wśród pastwisk i pół uprawnych wznosząc się prawie 20 metrów nad okolicznym terenem. Roztaczający się wkoło widok na nieskażony teren, pozwala przenieść się w inny wymiar czasu. Bawiące się powietrznymi akrobacjami kruki, szybujące bociany oraz klangor żurawi, to jedynie część tego niepowtarzalnego w swojej urodzie świata.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury   Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury  Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

We wsi znajduje się mały murowany kościół z XVI wieku. Za wsią na terenach, które jeszcze w średniowieczu zakrywało jezioro, góruje wniesienie - pozostałość po grodzisku jeszcze z czasów Prusów.

W promieniu od kilku do kilkunastu kilometrów porozrzucane są obiekty z różnych okresów historii. Od założonego kilka lat temu małego prywatnego muzeum Wsi Mazurskiej w Owczarni, Dworu w Wajsznorach z odtwarzanym z pietyzmem parkiem, sąsiadującym z nim głównym lotniskiem kwatery Hitlera w Wilamowie, samą kwaterą w Gierłoży zwaną "Wilczym Szańcem", po barokowy klasztor w Świętej Lipce, zamki krzyżackie w Reszlu, Kętrzynie, Rynie i Barcianach, Twierdzę Boyen w Giżycku, czy nieukończony kanał mazurski z wieloma nieczynnymi śluzami. Liczne szlaki rowerowe doprowadzają do mniej lub bardziej znanych miejsc z dworami i pałacami -   świadkami dawnej świetności tych ziem.

Uzupełnieniem dla wszystkich tych miejsc jest znajdujący się w niewielkiej odległości szlak Wielkich Jezior Mazurskich. 

 

HISTORIA

Historia Nakomiad sięga czasów średniowiecza. Na terenie dzisiejszej wsi znajdowała się pruska osada. Informacje o jej istnieniu pochodzą z końca XIV wieku. Pod koniec czternastego stulecia, kiedy rycerze z zakonu Najświętszej Marii Panny w pełni kontrolowali większość terenu, wystawiony został przywilej lokacyjny, który ustanawiał w Eichmedien (ówczesna nazwa Nakomiad) stałą osadę krzyżacką. Miała ona też charakter rybacki z uwagi  na rozciągające się na tym terenie jezioro (w późniejszym czasie osuszone). Przywilej lokacyjny wystawił Konrad von Kyburg, komtur bałgijski pomiędzy 1392 a 1396 rokiem. Z kolei komtur Ulryk von Jungingen, późniejszy wielki mistrz zakonu krzyżackiego, potwierdził w 1402 roku przywilej lokacyjny i od tej pory wieś funkcjonowała na prawie chełmińskim.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Pałac w Nakomiadach wybudowany został w miejscu średniowiecznej warowni powstałej w latach 1392-1396 zwanej Fliehburg, po której pozostało do dziś niewiele śladów. Średniowiecza sięga drugi poziom piwnic pałacu. Na terenie parku widoczne są ślady murów obronnych oraz pozostałych po nich wałach ziemnych. Niestety, dzisiaj trudno powiedzieć, kiedy i w jakich okolicznościach ta średniowieczna warownia została zniszczona. W XVII wieku elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm dobra Nakomiady nadał dyplomacie brandenburskiemu Janowi Hoverbeck za zasługi w uniezależnianiu miast pruskich od Korony Polskiej. Akt nadania, sporządzony w języku polskim i łacińskim, znajduje się obecnie w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie . W latach 1664 - 1680 nowi właściciele posiadłości wznieśli pierwszy niewielki pałac. 27 kwietnia 1705 roku wmurowany został kamień węgielny pod jego rozbudowę, w wyniku której nadano mu obecną formę baroku holenderskiego. Zadania tego podjął się warszawski architekt Józef Piola cieszący się w ogromnym uznaniem.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Hoverbeckowie posiadali swoje włości przez 136 lat. W 1789 roku pałac oraz dobra nabył Friedrich Redecker, urzędnik przybyły z Prus. W związku z ich kupnem wystąpił o nadanie tytułu szlacheckiego i otrzymał tytuł barona. W czasie wojen napoleońskich majątek podupadł, podobnie jak wiele innych wschodniopruskich dóbr. W przywróceniu jego świetności pomogło małżeństwo Hermanna von Redeckera z Augustą von Trotha. Panna młoda nie tylko ponoć żywiła wielkie uczucia do syna Friedricha, ale wniosła też zastrzyk potrzebne gotówki. W kronice rodziny von Redecker zapisano wówczas: "Gorąca miłość połączyła teraz całą rodzinę z Nakomiadami, a na rzecz powrotu do świetności, każdy poświęcał swoje siły i prace". Gruntowny remont pałacu przeprowadzono w 1905 roku. Nie wpłynął on jednak na zmianę architektury pałacu. W okresie międzywojennym, w wyniku kryzysu, majątek w Nakomiadach (jak i wiele innych w tym czasie) podupadł finansowo. W wyniku tego w  1932 roku wystawiony został na licytację i przejęty za długi przez nowego właściciela Paula Gerharda Goertza. 

Rodzina von Redeckerów wraz z seniorem Eberhardem pozostała zarządcą majątku aż do 26 stycznia 1945 roku, kiedy to na tereny Prus Wschodnich wkroczyły wojska radzieckie. Zaraz po wojnie na terenie pałacu zorganizowano szkołę, a potem utworzono przedszkole, świetlicę i biura Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz mieszkania jego pracowników. 

W 1985 roku wykwaterowano wszystkich mieszkańców i  rozpoczęto gruntowny remont. Nie został on jednak zakończony. W ciągu kilku lat pałac wraz z parkiem i folwarkiem był permanentnie dewastowane. Wycięte podłogi, wyrąbane siekierami drzwi i zawiasy, rozebrana część dachu i wreszcie całkowite zatopienie ogromnych piwnic. 

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Od połowy 1998 roku w pałacu oraz 2001 roku w folwarku trwają prace remontowo-konserwatorskie prowadzone przez nowego właściciela.

 

 

LEGENDY

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Pałac przez setki lat obrósł w ogromną ilość legend, opowieści i historii. Najwięcej z nich powiązana jest pierwszą krzyżacką budowlą i z tym co po niej pozostało. Duże, dwukondygnacyjne, piwnice sięgające 7 metrów pod ziemię wzbudzały ciekawość, ale także i strach. Po wojnie 30-to letniej prowadzonej na tych ziemiach w XVII wieku, służyły Hoverbeck-owi, sprawującemu w okolicy rolę sędziego, najprawdopodobniej za więzienie. Legenda mówi o jeszcze jednej, trzeciej kondygnacji. W lochu, jak nazywana jest najgłębsza piwnicę, znajduje się głęboka studnia z bijącą kryształowo czystą wodą. Kamienny stary bruk przywołuje pamięć o dawnych użytkownikach i skazańcach. To właśnie z tego poziomu (lub jeszcze głębszego) miały wychodzić dwa tunele. Jeden w kierunku zachodnim w stronę dawnego jeziora, drugi w kierunku północnym, łącząc podziemia z później wybudowanym kościołem. Wieść gminna niesie, że tunel sięgał aż do starego grodziska. Wiadomym jest na pewno, że jeszcze w latach 80-tych XX wieku, istniało przejście za ołtarzem do studni na zewnątrz kościoła.. O tunelach  wspomina także wielu dawnych mieszkańców. Prawdopodobnie zostały one zasypane jeszcze w latach 40-tych XX wieku. Podczas prac remontowych, odkryty został jeden z tuneli wychodzących z pierwszej kondygnacji piwnic.  Spełniał rolę kanalizacji odprowadzającej nieczystości z pałacowej kuchni. Prawdopodobnym jest więc, że  istnieją w takim razie i dwa inne, o których mówi legenda.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

W rodzinnych kronikach zachowały się zapisy o tragicznych i pięknych  miłościach. Pierwszy z nich głosi, iż bardzo dawno temu do pałacu dotarł ranny oficer. Został przyjęty pod gościnny dach, a szczególną opiekę nad nim sprawowała córka właściciela. Na opiekę nad rannym poświęcała cały swój wolny czas  zakochując się w nim bez pamięci. Oficer nie odrzucił tego uczucia. W wyniku romansu panna powiła dziecko, a on wyjechał przedkładając nad miłość zgiełk wojenny. Panna z żalu i rozpaczy rzuciła się z pałacowego okna  na schody. Od tego czasu widnieje na nich wykute w kamiennym stopniu jej serce . 
Z kolei zamurowane od wschodniej strony okno, to finał romantycznej miłości. Młoda niewiasta, mieszkająca w pałacu, obdarzyła swoim uczuciem mężczyznę ze zwaśnionego rodu. Siłą rzeczy nie mógł się on podobać ojcu owej panny. Ten ostatni nie pozwalał, by młodzi ludzie się spotykali, a o ślubie w ogóle nie chciał słuchać. Miłość jednak była tak wielka, że pokonywała wszelkie przeszkody. Nocą, kiedy wszyscy mieszkańcy  pałacu spali, dziewczyna wyskoczyła przez okno wprost w ramiona ukochanego. Odjechali w siną dal konno, prowadzeni światłem księżyca. Ojciec, odkrywszy co się stało, wyrzekł się córki, a okno, którym uciekła,  kazał zamurować.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury  Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury 
Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Pałac ma też grono własnych duchów i zjaw. Od Krzyżaka chodzącego nocą po schodach na poddasze z psem bez głowy, innego Krzyżaka,  którego oblicze można zobaczyć w studni stojącej przy dębie, po czarną damę spacerującą nocą po hall-u wejściowym i wreszcie czarną karocę zaprzężoną w cztery kare konie bez woźnicy na koźle podjeżdżającą nocą na podjazd.

 

KAPLICA W PARKU

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Kaplica parkowa wybudowana została przez Hermana i Augustę von Redecker w roku 1857 po śmierci ich dwóch synów. Pełniła dwie funkcje. Od wschodniej strony znajduje się wejście do kaplicy z zachowanymi we fragmentach freskami, od zachodniej po stromych schodach umiejscowiono zaś wejście do rodzinnego grobowca. Jeszcze przed II Wojną Światową w 1934 roku wszyscy zmarli członkowie rodziny von Redecker, w uroczystej procesji zostali przeniesieni z kaplicy na rodowy cmentarz w pobliskim Godzikowie. Gdyby nie to, najprawdopodobniej ich prochy po 1945 roku zostałyby zbezczeszczone, kiedy to w kaplicy urządzono "magazyn środków ochrony roślin". To one spowodowały znaczne zniszczenia murów i tynków z malowidłami.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury  

W pobliżu kaplicy znajduje się duży cios kamienny, który, jak mówi przypowieść rodzinna, posłużył do medytacji zrozpaczonego ojca po stracie synów, i z którego obserwował postępy budowy grobowca. Sam zresztą przeżył śmierć synów jedynie o kilka miesięcy.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Podczas prac remontowych odkryta została data na stopniu "1708", który pochodzi z innej budowli, a użyty został do budowy kaplicy. Można ją zobaczyć jedynie zimą, kiedy szron osadza się na kamieniach. W żadnych innych warunkach napis nie jest widoczny.

 

CMENTARZ RODOWY

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Cmentarz rodziny von Redecker położony jest w odległości ok. 1 kilometra od Pałacu w miejscowości Godzikowo. Prowadzi do niego długa dębowa aleja zasadzona w 1905 roku. Na jej końcu w lesie, w otoczeniu dawnych stawów, znajduje się niewielkie wzniesienie, na szczycie którego pochowany został w 1809 roku założyciel rodu Friedrich von Redecker przybyły do Nakomiad w 1789. Poniżej po okręgu znajdują się groby innych członków rodu przykryte kamiennymi płytami. U podnóża znajdują się także trzy żeliwne krzyże przyjaciół rodziny, przeniesione tu w latach 90-tych XX wieku przez Eberharda von Redecker, ze zniszczonego innego cmentarza.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Ze szczyty grobowca widać park w Nakomiadach. Był to celowy zamysł rodziny, która popołudniami siadywała pod starym dębem w parku od zachodniej strony, patrząc na oddalone groby przodków.

 


PARK

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Park w obecnej formie założony został w XVIII wieku. Pierwotnie otoczony był ceglano-kamiennym murem, za którym na południowym zboczu usytuowana była winnica. Zmiana klimatu w XVI wieku spowodowała jej wymarznięcie. Do dziś pozostały jednak po niej ślady w postaci wielu uformowanych tarasów.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury   Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

W parku rośnie kilka drzew, pomników przyrody, liczących po około 300 lat. Jedno z nich (jesion) nosi imię ostatniego przedwojennego właściciela - Eberhard. Wybudowana w 1856 roku kaplica, w podziemnej części do 1936 roku mieściła rodzinny grobowiec. Na jej ścianach zachowały się fragmenty malowideł i stare drewniane drzwi okute zdobioną blachą.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

By docenić uroki parku, należy spędzić w nim wiele czasu. Niesamowite kolory związane z porami roku, ptaki, czy szum wiatru, przenoszą jego gości w inny wymiar. Każdy może odnaleźć w nim coś dla siebie, a powroty do niego przynoszą nowe odkrycia.

Wiosna, to jeden z najpiękniejszych okresów w życiu parku. Pojawiające się w niesamowitym świetle promieni słonecznych kwiaty, sprawiają, że budzące się życie po zimowym śnie zaskakuje spacerujące osoby z każdym kolejnym krokiem. Trudno ten stan opisać - na pewno trzeba go przeżyć osobiście. Szkoda jedynie, że wiosna tak szybko odchodzi ...

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Lato, to czas, w którym park pokrywa się bujną, intensywną zielenią. Widziany z oddali przypomina zieloną lawinę spadającą ze wzgórza na pobliskie łąki. Potężne stare drzewa skrywają w swoim cieniu aleje, kaplicę i fundament starej oranżerii. Baczny obserwator odnajdzie również w gałęziach liczne ptaki, takie jak kosy, słowiki, dzięcioły, pliszki, kowaliki, sikorki, sowy i wiele innych.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Jesień - czas tysiąca kolorów. Od głębokich czerwieni klonowych liści, po żółcie liści lip. Wielobarwność i kontrastowość. Przyroda szykuje się do zimowego snu, ale przed nim, przygotowuje festiwal tysięcy kolorów. Aleje obsypane kolorowym poszyciem, szeleszczą głośno pod nogami. Spadające kasztany wyzwalają dawno zapomniane wspomnienia z czasów dzieciństwa, gdy zbierane były na wyścigi z rówieśnikami. Jedynie graby o charakterystycznych pokręconych kształtach, pozostaną aż do wiosny w swoich zasuszonych liściastych brązowych okryciach. Zamienią je dopiero za kilka miesięcy na nowe - soczysto-zielone.

Pałac Nakomiady - Przewodnik, Mazury

Zima całkowicie zmienia nastrój parku. Gruba pokrywa śniegu przykrywa aleje, rośliny i drzewa. Mróz często powoduje oszronienie gałęzi, które w świetle słońca mienią się wieloma kolorami. Niejednokrotnie na drzewach można zobaczyć lodowe "liście" powodujące, że przez krótką chwilę wyglądają one jak kwiaty w środku wiosny. Pomimo niskich temperatur, nie sprzyjających bardzo długim spacerom, zimowa sceneria zaskakuje odwiedzających, robiąc niejednokrotnie większe wrażenie niż podczas letnich spacerów.

Wiecej informacji pod adresem: www.nakomiady.pl


 

 

 


Strona główna | O FirmieOgłoszenia | Reklama | Praca | Kontakt | e-mail
sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt rehabilitacyjny . sklep rehabilitacyjny . sprzęt laboratoryjny . sprzęt medyczny . sprzęt rehabilitacyjny . defibrylator . sprzęt szpitalny . sprzęt laboratoryjny . pulsoksymetr . spirometr . spirometry . aparat do krioterapii . waga medyczna . piłka do ćwiczeń . taśma do ćwiczeń . masaż limfatyczny . drenaż limfatyczny . bezdech senny . waga lekarska . masażer . destylator . krioterapia . Zakopane . wagi . Kaszuby . Viva Maria . stół do masażu . waga sklepowa . pulsoksymetry . poręcze do nauki chodzenia . aparat ekg . sprzęt do fizykoterapii . noclegi nad morzem . meble medyczne . waga hakowa . negatoskop . detektor tętna płodu . krzesła do poczekalni
Copyright C 2003