Mazury - Absolutnie wszystko o Mazurach. Noclegi, czarter, Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, Mazury, Mazury, naszego serwisu. e-Mazury.com.pl
Przewodnik, Sztynort, Mazury, Przewodnik, Sztynort, Mazury, Przewodnik, Sztynort, Mazury, Przewodnik, Sztynort, Mazury, Przewodnik, Sztynort, Mazury,
  
  
  
  
  
   
REKLAMA

PRZEWODNIK - KLASZTOR STAROWIERCÓW - WOJNOWO

Klasztor Starowierców położony jest w niewielkiej wsi niedaleko miejscowości Ruciene-Nida, w Wojnowie. Jest to wieś którą zamieszkują wyznawcy czterech religii: katolicy, ewangelicy, prawosławni i staroobrzędowcy. Na wstępie najlepiej jeśli wyjaśnimy kim byli starowiercy:

Klasztor Starowierców, Wojnowo, Mazury
fot. e-Mazury.com.pl

Staroobrzędowcy, starowiercy, raskolnicy, nie zreformowany odłam Cerkwi prawosławnej. Jego duchowieństwo z protopopem Awwakumem na czele nie przyjęło zmian wprowadzonych przez patriarchę Nikona w 1653. Polegały one na ujednoliceniu obrzędowości (m.in. na wprowadzeniu obrzędów greckich tam, gdzie występowały lokalne różnice).

Awwakuma wraz z rodziną zesłano na Syberię, gdzie w 1682 został spalony żywcem. Po prześladowaniach, które doprowadziły do zagłady nie zreformowanego duchowieństwa, staroobrzędowcy podzielili się na popowców i bezpopowców: pierwsi, korzystając z pomocy metropolity serbsko-bośniackiego biskupa Ambrożego, utworzyli w 1846 w Białej Krynicy na Bukowinie własną hierarchię cerkiewną.

Drudzy stwierdzili, że Bóg odebrał ludziom sakramenty i jedynym przewodnikiem duchowym może być bezpośrednio Chrystus. Założyli izolujące się od oficjalnych organizacji i oddające się ascezie grupy (tołpy).

W 1905 liczba staroobrzędowców w Rosji była oceniana na ok. 20 mln. Obecnie jest ich ok. 3 mln, głównie w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Ameryce i Australii.

Wyjaśnienie hasła starowiercy pochodzi z encyklopedii WIEM ( wiem.onet.pl )

Klasztor Starowierców, Wojnowo, Mazury
fot. e-Mazury.com.pl

Dzieje mazurskich staroobrzędowców są ściśle związane z klasztorem w Wojnowie. Pierwsze wzmianki dotyczące klasztoru pochodzą z roku 1836 kiedy Ławrientij Rastropin (1762-1851) założył nad brzegiem jeziora Duś pustelnie. Następnie w 1847 roku została ona przekształcona w klasztor. Pierwszym przeorem został Michaił Chawronin. Dwa lata później klasztor w Wojnowie stał się filią słynnego ośrodka staroobrzędowców w Moskwie. Klasztor najprężniej rozwijałsię w latach 1852-1867 za czasów przeora Pawła Pruskiego.(Pieter Iwanowicz Lendiew, 1821-1895). W 1885 roku przybyła do Wojnowa zakonnica Eupraksja, która poźniej wykupiła klasztor. Wtedy to przybyły do klasztoru w Wojnowie siostry zakonne z Rosji.

W 1968 roku właścicielem klasztoru stał się Leon Ludwikowski, który zobowiązał się do opieki dwoma mieszkającymi w klasztorze zakonnicami. Obecnie klasztor jest własnością Pana Krzysztofa Ludwikowskiego (syna poprzedniego właściciela).

Klasztor Starowierców, Wojnowo, Mazury
fot. e-Mazury.com.pl

Aktualny wygląd klasztor zawdzięcza obecnym właścicielom. W części modlitewnej klasztoru znajdują się ikony, 3.5 metrowy posrebrzany żyrandol z 1910 roku i księgi liturgiczne. Pozostałe budynki które dawniej należały do klasztoru przekształcone zostały na gospodarstwo agroturystyczne.

Starowiercy ze wsi Wojnowo chowani są na przyklasztornym cmentarzu.

 

Klasztor Starowierców, Wojnowo, Mazury
fot. e-Mazury.com.pl


 

 

 


Strona główna | O FirmieOgłoszenia | Reklama | Praca | Kontakt | e-mail
Copyright C 2003